Centrum för underrättelsevetenskap (CUV)

Ett tematiskt samverkansinitiativ vid Lunds universitet

Centrum för underrättelsevetenskap

Centrum för underrättelsevetenskap är en plattform som skapades för att möta de stora utmaningarna som den säkerhetspolitiska dynamiken och den organiserade brottsligheten utgör för stora delar av samhället. Genom plattformen kan myndigheter, akademi, näringsliv och civilsamhället mötas och utbyta erfarenheter, initiera samarbeten och forskning kring aktuella utmaningar.